Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • Сертификати

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да се запознаат со основите на објектно ориентираното програмирање, па подоцна со модерната мобилна платформа Android, како и за оние кои веќе имаат некакво познавање од објектно ориентирано програмирање, а би сакале да се запознаат со јазикот Java и со основите на оваа мобилна платформа. 
Со изучување на овој курс, учесниците ќе се стекнат со основи на Java програмскиот јазик кој се користи за програмирање на Android апликации, како и со основните концепти на самата мобилна платформа. 


Учениците ќе работат на неколку практични проекти низ текот на обуките, преку кои го зајакнуваат материјалот опфатен во предавањата. 
Во текот на овој курс секој од учесниците ќе ги совлада клучните карактеристики на програмскиот јазик Јава, кои ќе им помогнат да ги применуваат сите Java функции во контекст на основните компоненти на Android, исто така ќе ги совладаат вештините при градење на UI дизајн. 


По завршувањето на овој курс секој од учесниците ќе биде способен да започне развој на основна апликација која понатаму би ја развивал во покомплексна како напредува со изучувањето на оваа мобилна платформа. 

 • Инсталација, конфигурација и основи на објектно ориентираното програмирање 
 • Податочни типови во Java: класи, објекти, конструктори, функции 
 • Наследност – терминологија во Java; Полиморфизам 
 • Креирање и користење на интерфејси, пакетии, JAR библиотеки 
 • Фаќање исклучок, кориснички дефинирани исклучоци, фрлање исклучок 
 • Collections, HashTable, Vector, List, ArrayList, HashMap 
 • Multi-threading (Thread class & Runnable Interface) 
 • Инсталација и запознавање со Android Studio 
 • Креирање на HelloWorld апликација, структура на Android апликација 
 • Користење на емулатор 
 • Основи на UI алатки и концепти 
 • Стилови, теми и кастимизирани компоненти 
 • Android lifecycle – компоненти на архитектура во Android 
 • Активности, настани, адаптери 
 • Мени, навигација со табови 
 • Запознавање со GIT 

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Опис

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да се запознаат со основите на објектно ориентираното програмирање, па подоцна со модерната мобилна платформа Android, како и за оние кои веќе имаат некакво познавање од објектно ориентирано програмирање, а би сакале да се запознаат со јазикот Java и со основите на оваа мобилна платформа. 
Со изучување на овој курс, учесниците ќе се стекнат со основи на Java програмскиот јазик кој се користи за програмирање на Android апликации, како и со основните концепти на самата мобилна платформа. 


Учениците ќе работат на неколку практични проекти низ текот на обуките, преку кои го зајакнуваат материјалот опфатен во предавањата. 
Во текот на овој курс секој од учесниците ќе ги совлада клучните карактеристики на програмскиот јазик Јава, кои ќе им помогнат да ги применуваат сите Java функции во контекст на основните компоненти на Android, исто така ќе ги совладаат вештините при градење на UI дизајн. 


По завршувањето на овој курс секој од учесниците ќе биде способен да започне развој на основна апликација која понатаму би ја развивал во покомплексна како напредува со изучувањето на оваа мобилна платформа. 

Содржина
 • Инсталација, конфигурација и основи на објектно ориентираното програмирање 
 • Податочни типови во Java: класи, објекти, конструктори, функции 
 • Наследност – терминологија во Java; Полиморфизам 
 • Креирање и користење на интерфејси, пакетии, JAR библиотеки 
 • Фаќање исклучок, кориснички дефинирани исклучоци, фрлање исклучок 
 • Collections, HashTable, Vector, List, ArrayList, HashMap 
 • Multi-threading (Thread class & Runnable Interface) 
 • Инсталација и запознавање со Android Studio 
 • Креирање на HelloWorld апликација, структура на Android апликација 
 • Користење на емулатор 
 • Основи на UI алатки и концепти 
 • Стилови, теми и кастимизирани компоненти 
 • Android lifecycle – компоненти на архитектура во Android 
 • Активности, настани, адаптери 
 • Мени, навигација со табови 
 • Запознавање со GIT 
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Досегашни искуства

Што кажаа луѓето за нас

 • - Марко Крстевски студент за Microsoft .NET

  Барајќи да го проширам своето знаење, се одлучив да се запишам во Семос Едукација каде го добивам потребното знаење и искуство.

 • - Теодор Марковски Студент

  Желбата да станам Cloud architect ме доведе до Семос Едукација. Воодушевен сум од позитивните искуства на поранешни студенти и начинот на кој предавачите и Кариерниот центар се грижат за студентите.

 • - Викторија Георгиева Летна менторска програма за Python Developer

  Репутацијата на Семос Едукација за квалитетна обука и можноста за учење од искусни инструктори одиграа дополнителна значајна улога во мојата одлука.

 • - Борче Пелтековски Акредитирана Академија за Графички дизајн

  По завршувањето во Семос Едукација се гледам во некоја компанија која работи со технологија, како на пример Samsung, Apple или компанија од сличен калибар.

 • - Симона Миладиновска Помлад раководител за продажба во ISTQB и Android оддел

  Енергијата за мене е многу важна. Среќа е да работиш на место каде колегите ти се продолжено семејство, канцеларијата – втор дом, а насмевките присутни при секојдневната комуникација. Благодарна сум за своите колеги и за можноста да работам рамо до рамо со вакви исклучителни луѓе.