Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место

Аналитика во Човечки ресурси

21 December, 2023

Аналитика во Човечки ресурси

Човечките ресурси се од есенцијално значење за успешното функционирање на секоја организација. За да се обезбеди ефикасна управувачка стратегија и подобрени бизнис резултати, потребно е да се разберат и анализираат човечките аспекти на работата. Курсот “Аналитика во Човечки ресурси” е дизајниран со цел да обезбеди длабоко разбирање на методите, техниките и алатките што ги користат аналитичарите во областа на Човечките ресурси за да донесуваат брзи, точни и стратешки ориентирани одлуки.

Оваа обука ќе ги ви помогне да ги анализирате и интерпретирате податоците поврзани со перформансите на вработените, тимските динамики, талент-менаџментот и други аспекти на управувањето со човечки ресурси. Со ваквиот аналитички пристап ќе научите како да донесувате брзи и информирани одлуки.

Со помош на најновите алатки за обработка на податоци, статистички методи и моделирање, ќе научите како да идентификувате трендови, предвидите перформанси, управувате со талентите и ги оптимизирате човечките ресурси во вашата организација. Овој курс ќе ви обезбеди конкретни практични вештини и знаења, кои можете да ги применувате веднаш во својата кариера во областа на Човечките ресурси.

Подготвени сте да ги истражите ова поле во Човечките ресурси и да го засилите вашиот придонес кон успешното управување со најважниот ресурс – луѓето? Дојдете и приклучете се на овој курс, каде што аналитиката и човечките ресурси се споени за да креираат иновативна и успешна работна средина.

Број на часови: 20
Термини за курсот: февруари 2024
Цена на курсот: 260 ЕУР

 

Кратка содржина на курсот / Course outline:

 • Основи на аналитика на податоци и применета во областа на човечките ресурси
 • Еволуција и нивоа на HR аналитика
 • Дефинирање на процес и креирање на организациска стратегија за примена на HR Аналитика
 • Собирање на податоци поврзани со човечкиот капитал: извори, концепт и техники
 • Вовед во Дескриптивна аналитика
 • Идентификување и креирање на HR Метрики
 • Вовед во Предиктивна аналитика
 • Техники за визуелизација на податоци и креирање интерактивни (динамични) извештаи
 • Презентација на интерактивни (динамични) извештаи