Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Курсот Напреден C++ e продолжение на курсот Основи на C++ и е наменет за ученици кои сакаат подлабоко да навлезат во објектно-ориентирано програмирање (OOP) и други функционалности на C++ програмскиот јазик.

 

На курсот слушателите ќе се запознаат со суштината на објектно-ориентираното програмирање и ќе научат како да моделираат објекти со нивните карактеристики и истите да ги претстават во програмски јазик. 

 • Низи
 • Матрици
 • Датотеки
 • Функции и типови на функции
 • Објектно ориентирано програмирање (што е ООП, класи, објекти)
 • Класи, конструктор, функции и променливи
 • Наследување
 • Креирање на објекти од класи и примена
 • Вежби

За ученици од 13 до 17 години 

 

Потребно предзнаење:

 • Основи на C++
 • Учениците ќе се запознаат и ќе ја разберат суштината на програмскиот јазик C++.
 • Учениците ќе се стекнат со вештини да најдат алгоритам за решение на конкретен проблем и истиот да го имплементираат во програмскиот јазик C++.
 • Ќе ги научат напредните техники на програмирање со C++ (низи, матрици, датотеки, функции и променливи, наследување, креирање на објекти од класи и примена) кои ќе можат да ги применат при изработка на посложени проекти, натпреварите по програмирање.
 • Ќе стекнат компетентност за изучување на други програмски јазици креирани врз основа на C++

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Опис

Курсот Напреден C++ e продолжение на курсот Основи на C++ и е наменет за ученици кои сакаат подлабоко да навлезат во објектно-ориентирано програмирање (OOP) и други функционалности на C++ програмскиот јазик.

 

На курсот слушателите ќе се запознаат со суштината на објектно-ориентираното програмирање и ќе научат како да моделираат објекти со нивните карактеристики и истите да ги претстават во програмски јазик. 

Содржина
 • Низи
 • Матрици
 • Датотеки
 • Функции и типови на функции
 • Објектно ориентирано програмирање (што е ООП, класи, објекти)
 • Класи, конструктор, функции и променливи
 • Наследување
 • Креирање на објекти од класи и примена
 • Вежби
За кого е наменет

За ученици од 13 до 17 години 

 

Потребно предзнаење:

 • Основи на C++
Придобивки од курс
 • Учениците ќе се запознаат и ќе ја разберат суштината на програмскиот јазик C++.
 • Учениците ќе се стекнат со вештини да најдат алгоритам за решение на конкретен проблем и истиот да го имплементираат во програмскиот јазик C++.
 • Ќе ги научат напредните техники на програмирање со C++ (низи, матрици, датотеки, функции и променливи, наследување, креирање на објекти од класи и примена) кои ќе можат да ги применат при изработка на посложени проекти, натпреварите по програмирање.
 • Ќе стекнат компетентност за изучување на други програмски јазици креирани врз основа на C++
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Запознајте ги инструкторите

 • Марио Илиќ  

  Data Analyst

  @Pabau

   

  4 години искуство

 • Глигор Симонов  

  Full Stack Developer

  @TGN Solutions

   

  3+ години искуство

 • Тамара Илиева  

  Backend Python Developer

  @Steets

   

  3+ години искуство

 • Марија Димитрова
  Teacher

  @Traffic School Center
  "Boro Petrushevski"
 • Јована Коцевска  

  Data Enginner
   @Nebula

   

  3+ години искуство

 • Искра Дочовска
  Full Stack Engineer
  @IT Labs

  1.5 години искуство
 • Злате Ристовски  

  Senior Software Developer

  @Axeltra: Nearshore Software Outsourcing

   

  13+ години искуство

 • Марко Ѓорѓиев  

  Python Software Engineer

  @iborn.net
   

  2+ години искуство

 • Горица Мицева  

  Informatics teacher

  @“Dimkata A.Gaberot”

   

  13+ години искуство

 • Бојан Манојлоски  

  Full Stack Software Developer

  @IQMsoftware Ltd

   

  5+ години искуство

 • Анета Стојческа  

  Informatics teacher

   

  @High School “Mirche Acev”

   

  30+ години искуство

 • Меланиа Петрова  

  QA Automation Engineer

  @CodeChem Inc

   

  2+ години искуство