Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Курсот Кодирање со Python и CoffeeScript се одвива на online платформата CodeMonkey. Интерактивната платформа е креирана да го задржи вниманието на децата преку забавните активности во форма на игра, истовремено овозможувајќи им на децата лесно да навлезат во областа програмирање.

 

Во текот на оваа обука децата ќе се запознаат со основните концепти на програмските јазици Python и CoffeeScript. Преку употреба на овие програмски јазици децата ќе ги научат основните концепти за дизајн на компјутерски игри, програмирање, креирање на игра и креирање на “chatbot”.

Moдул 1:  Game Builder – децата ја учат основата и концептите за дизајн на игри. Преку употребата на програмскиот јазик CоffeeScript ќе научат како да дизајнираат и да изградат онлајн игра. Програмата е составена од процес поделен во 3 фази, кој ги насочува децата да станат креатори на компјутерски игри.

 

 • “Platformer” – прва фаза – се учат основите на креирање и дизајн на игра, го усовршуват корисничкиот интрерфејс и механиките на играта вклучувајќи: keyboard events, timers, collide events итн.

 

 • “Frogger” – втора фаза – децата учат како да креираат уникатна игра базирана на постоечката игра Frogger. Во оваа фаза тие ќе научат да контролираа интерфејси на таблети и телефони и ќе се воведат во програмирањето на мобилни игри.

 

 • “Sprite Animations” – трета фаза – децата ќе научат да програмираат, дефинираат и применат слики, анимации и графички елементи во игра.

 

Модул 2:  Banana Tales – децата ќе го користат програмскиот јазик Python во програмирањето и креирањето на игра.

 

Python е програмски јазик со општа намена, разновиден и популарен програмски јазик. . Учениците ќе ги научат основните и некои од напредните концепти на Python кои ќе ги применат во форма на игра.

 

Преку овој модул, ќе ги зајакнат нивните способности за примена на концепти како: програмирање во низи и индекси, циклуси, употреба на променливи, ако/тогаш услови, функции и класи. Платформата која се користи во курсот е лесна за следење и е исполнета со разни предизвици кои учениците ќе ги решаваат на интуитивен начин.

 

Модул 3:  Coding Chatbots – користејќи го Python во форма на игра децата ќе научат да кодираат “chatbot” и како истиот се употребува во реалноста. Децата постепено ќе учат различни аспекти на кодирање во Python како:

 

 • Variables / Променливи
 • Loops / Циклуси
 • Numbers & Boolean / Бројки и точно-неточно
 • Chatbot development/ Програмирање на “chatbots”
 • Classes / Класи
 • Class Methods / Методи на класи
 • String Manipulation / Манипулација на текст
 • Python built-in Functions / Вградени функции на Python
 • Data Structures / Типови на податоци
 • Conditionals / Услови
 • Server side programming / Програмирање на сервер

Деца на возраст од 11 до 12 години

 

Потребно предзнаење:

 • Основен курс за кодирање
 • Преку обуката децата ќе се запознаат со два програмски јазици, Python и CoffeeScript

 

 • Ќе развијат критичко мислење и ќе ja разберат суштината на проблемите, ќе научат да анализираат различни проблеми и да испланираат низа на чекори и пресметки да ги решат истите

 

 • Децата ќе се запознаат со клучните алгоритми кои го рефлектираат и поттикнуваат компјутерското размислување и ќе научат како да го препознаат соодветното алгоритмичко решение за даден проблем

 

 • Преку тимска работа и активности за учење во група, ќе се развива способноста за критичко расудување, креативност и самодоверба кај децата

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

 

Опис

Курсот Кодирање со Python и CoffeeScript се одвива на online платформата CodeMonkey. Интерактивната платформа е креирана да го задржи вниманието на децата преку забавните активности во форма на игра, истовремено овозможувајќи им на децата лесно да навлезат во областа програмирање.

 

Во текот на оваа обука децата ќе се запознаат со основните концепти на програмските јазици Python и CoffeeScript. Преку употреба на овие програмски јазици децата ќе ги научат основните концепти за дизајн на компјутерски игри, програмирање, креирање на игра и креирање на “chatbot”.

Содржина

Moдул 1:  Game Builder – децата ја учат основата и концептите за дизајн на игри. Преку употребата на програмскиот јазик CоffeeScript ќе научат како да дизајнираат и да изградат онлајн игра. Програмата е составена од процес поделен во 3 фази, кој ги насочува децата да станат креатори на компјутерски игри.

 

 • “Platformer” – прва фаза – се учат основите на креирање и дизајн на игра, го усовршуват корисничкиот интрерфејс и механиките на играта вклучувајќи: keyboard events, timers, collide events итн.

 

 • “Frogger” – втора фаза – децата учат како да креираат уникатна игра базирана на постоечката игра Frogger. Во оваа фаза тие ќе научат да контролираа интерфејси на таблети и телефони и ќе се воведат во програмирањето на мобилни игри.

 

 • “Sprite Animations” – трета фаза – децата ќе научат да програмираат, дефинираат и применат слики, анимации и графички елементи во игра.

 

Модул 2:  Banana Tales – децата ќе го користат програмскиот јазик Python во програмирањето и креирањето на игра.

 

Python е програмски јазик со општа намена, разновиден и популарен програмски јазик. . Учениците ќе ги научат основните и некои од напредните концепти на Python кои ќе ги применат во форма на игра.

 

Преку овој модул, ќе ги зајакнат нивните способности за примена на концепти како: програмирање во низи и индекси, циклуси, употреба на променливи, ако/тогаш услови, функции и класи. Платформата која се користи во курсот е лесна за следење и е исполнета со разни предизвици кои учениците ќе ги решаваат на интуитивен начин.

 

Модул 3:  Coding Chatbots – користејќи го Python во форма на игра децата ќе научат да кодираат “chatbot” и како истиот се употребува во реалноста. Децата постепено ќе учат различни аспекти на кодирање во Python како:

 

 • Variables / Променливи
 • Loops / Циклуси
 • Numbers & Boolean / Бројки и точно-неточно
 • Chatbot development/ Програмирање на “chatbots”
 • Classes / Класи
 • Class Methods / Методи на класи
 • String Manipulation / Манипулација на текст
 • Python built-in Functions / Вградени функции на Python
 • Data Structures / Типови на податоци
 • Conditionals / Услови
 • Server side programming / Програмирање на сервер
За кого е наменет

Деца на возраст од 11 до 12 години

 

Потребно предзнаење:

 • Основен курс за кодирање
Придобивки од курс
 • Преку обуката децата ќе се запознаат со два програмски јазици, Python и CoffeeScript

 

 • Ќе развијат критичко мислење и ќе ja разберат суштината на проблемите, ќе научат да анализираат различни проблеми и да испланираат низа на чекори и пресметки да ги решат истите

 

 • Децата ќе се запознаат со клучните алгоритми кои го рефлектираат и поттикнуваат компјутерското размислување и ќе научат како да го препознаат соодветното алгоритмичко решение за даден проблем

 

 • Преку тимска работа и активности за учење во група, ќе се развива способноста за критичко расудување, креативност и самодоверба кај децата
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

 

Досегашни искуства

Што кажаа луѓето за нас

 • - Марко Крстевски студент за Microsoft .NET

  Барајќи да го проширам своето знаење, се одлучив да се запишам во Семос Едукација каде го добивам потребното знаење и искуство.

 • - Теодор Марковски Студент

  Желбата да станам Cloud architect ме доведе до Семос Едукација. Воодушевен сум од позитивните искуства на поранешни студенти и начинот на кој предавачите и Кариерниот центар се грижат за студентите.

 • - Викторија Георгиева Летна менторска програма за Python Developer

  Репутацијата на Семос Едукација за квалитетна обука и можноста за учење од искусни инструктори одиграа дополнителна значајна улога во мојата одлука.

Запознајте ги инструкторите

 • Благоја Тодоровски  

  QA engineer @Qinshift

   

  2+ години искуство

 • Тамара Илиева  

  Backend Python Developer

  @Steets

   

  3+ години искуство

 • Јована Коцевска  

  Data Enginner
   @Nebula

   

  3+ години искуство

 • Маја Станковска  

  Informatics Teacher

  @Preparatory school “Naum Naumovski Borche”

   

  17+години искуство