Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

За слушателите кои сакаат да се запознаат со најпознатиот и најкористен програм MS Excel за табеларни пресметки, статистички податоци, финансиска анализа и приказ на податоците во вид на графикони.

 

MS Excel обезбедува повеќе функции за извршување на различни операции како што се пресметки, анализа на обработените податоци и алатки за графикони.

 

Слушателите на овој курс добиваат бесплатно полагање на MOS испит за апликацијата MS Excel 2019.

 • Запознавање со работната површина на Excel 2019
 • Внесување на податоци
 • Креирање на работни табели
 • Модификација на работните табели
 • Манипулација со работни листови
 • Форматирање на табела
 • Референци на ќелии
 • Работа со формули
 • Користење на вградени функции во Excel (Sum, Average, Max, Min, Count, Count blank, Counta, Product, Round, If….)
 • Визуелно претставување на податоци
 • Организирање и анализа на податоци
 • Работа со големи табели
 • Припрема за печатење

Овој курс е наменет за:

 

 • Секој кој сака да се запознае со една од алатките на канцелариско работење и да се запознае со основните вештини за табеларни пресметки, статистички податоци, финансиска анализа и приказ на податоците во вид на графикони

По завршувањето на курсот слушателот ќе:

 

 • Креира основни работни листови во Excel 2019
 • Прави пресметки и основни операции во Excel 2019 работен лист
 • Модифицира Excel работен лист
 • Уредува внесените податоци во Excel документот
 • Прави графичко претставување на податоците
 • Подготвува документ за принтање
 • Биде подготвен да го полага испитот Microsoft Office Specialist for Excel, кој е вклучен во цената

 

 

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот. Сертификатот е прифатен на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft Word.

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

 

Со положен испит се стекнувате со меѓународно признат сертификат – Microsoft Office Specialist за соодветна Micrososft Office апликација.

 

 

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот

 

Сертификатот е прифатен на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft Office Excel.

Опис

За слушателите кои сакаат да се запознаат со најпознатиот и најкористен програм MS Excel за табеларни пресметки, статистички податоци, финансиска анализа и приказ на податоците во вид на графикони.

 

MS Excel обезбедува повеќе функции за извршување на различни операции како што се пресметки, анализа на обработените податоци и алатки за графикони.

 

Слушателите на овој курс добиваат бесплатно полагање на MOS испит за апликацијата MS Excel 2019.

Содржина
 • Запознавање со работната површина на Excel 2019
 • Внесување на податоци
 • Креирање на работни табели
 • Модификација на работните табели
 • Манипулација со работни листови
 • Форматирање на табела
 • Референци на ќелии
 • Работа со формули
 • Користење на вградени функции во Excel (Sum, Average, Max, Min, Count, Count blank, Counta, Product, Round, If….)
 • Визуелно претставување на податоци
 • Организирање и анализа на податоци
 • Работа со големи табели
 • Припрема за печатење
За кого е наменет

Овој курс е наменет за:

 

 • Секој кој сака да се запознае со една од алатките на канцелариско работење и да се запознае со основните вештини за табеларни пресметки, статистички податоци, финансиска анализа и приказ на податоците во вид на графикони
Придобивки од курс

По завршувањето на курсот слушателот ќе:

 

 • Креира основни работни листови во Excel 2019
 • Прави пресметки и основни операции во Excel 2019 работен лист
 • Модифицира Excel работен лист
 • Уредува внесените податоци во Excel документот
 • Прави графичко претставување на податоците
 • Подготвува документ за принтање
 • Биде подготвен да го полага испитот Microsoft Office Specialist for Excel, кој е вклучен во цената

 

 

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот. Сертификатот е прифатен на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft Word.

Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

 

Со положен испит се стекнувате со меѓународно признат сертификат – Microsoft Office Specialist за соодветна Micrososft Office апликација.

 

 

Сертификатот Microsoft Office Specialist (MOS) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот

 

Сертификатот е прифатен на глобално ниво кој претставува квалификација базирана на стандардите за оценување на знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft Office Excel.

Запознајте ги инструкторите

 • Горица Мицева  

  Informatics teacher

  @“Dimkata A.Gaberot”

   

  13+ години искуство

 • Благица Блажеска  

  Microsoft Office Trainer

  @Semos Education

   

  22+ години искуство