Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Курсот за Python на напредно ниво продолжува таму каде што основниот застана. Во овој курс фокусот е на објектно ориентираниот дел од Python јазикот и навлегува подетално во темите кои претходно беа покриени.

 

Слушателите ќе имаат можност да ги научат најдобрите Python практики, подобра организација на проекти, пишување на автоматизирани тестови, работење со повеќе нишки и ќе се запознаат со веб програмирање со Django.

 

Со Python – II ниво слушателите ќе се здобијат со знаење кое ќе им помогне подобро да разбираат код напишан во Python и ќе се стекнат со вештини за решавање на покомплексни проблеми, самостојно или пак како дел од тим.

 • Преглед на Python I ниво, вовед во Објектно Ориентирано програмирање
 • Основи на објектно ориентирано програмирање
 • Објектно ориентирани концепти и вежби
 • Работа со надворешни APIs и JSON податоци
 • Пишување тестови во Python
 • Податочни структури во Python и временска комплексност – Lists
 • Податочни структури во Python и временска комплексност – Sorting
 • Податочни структури во Python и временска комплексност – Dictionaries
 • Напредни Python теми: итератори, генератори
 • Напредни Python теми: функции како објекти од прва класа
 • Секој кој сака да ги помести границите на новите технологии како што се Data Science, Data Analytics, Вештачка Интелигенција, Natural Language Processing и Вештачка Интелигенција/Машинско Учење

 

 • Секој кој сака да биде дел од Python open-source заедницата

 

 • Секој кој сака да научи јазик кој го користат некои од најголемите компании во светот, вклучувајќи ги Netflix, PayPal и Dropbox

До крајот на курсот слушателот ќе:

 

 • Ги познава најдобри Python практики
 • Пишува автоматизирани тестови
 • Може да разбира покомплексни Python функционалности
 • Работи со податочни структури во Python
 • Имплементира надворешни модули за чување на податоци и структури на податоци
 • Биде подготвен да го полага PCAP-31-03 (Certified Associate in Python Programming Certification) испитот на Python Institute

 

Програмата за овој курс е прилагодена да ги подготви слушателите за полагање на PCAP-31-03 испитот, бидејќи Семос Едукација е авторизирана OpenEDG Python Institute академија.

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

 

Со положен испит се стекнувате со меѓународно признат сертификат – PCAP

(Certified Associate in Python Programming)

Опис

Курсот за Python на напредно ниво продолжува таму каде што основниот застана. Во овој курс фокусот е на објектно ориентираниот дел од Python јазикот и навлегува подетално во темите кои претходно беа покриени.

 

Слушателите ќе имаат можност да ги научат најдобрите Python практики, подобра организација на проекти, пишување на автоматизирани тестови, работење со повеќе нишки и ќе се запознаат со веб програмирање со Django.

 

Со Python – II ниво слушателите ќе се здобијат со знаење кое ќе им помогне подобро да разбираат код напишан во Python и ќе се стекнат со вештини за решавање на покомплексни проблеми, самостојно или пак како дел од тим.

Содржина
 • Преглед на Python I ниво, вовед во Објектно Ориентирано програмирање
 • Основи на објектно ориентирано програмирање
 • Објектно ориентирани концепти и вежби
 • Работа со надворешни APIs и JSON податоци
 • Пишување тестови во Python
 • Податочни структури во Python и временска комплексност – Lists
 • Податочни структури во Python и временска комплексност – Sorting
 • Податочни структури во Python и временска комплексност – Dictionaries
 • Напредни Python теми: итератори, генератори
 • Напредни Python теми: функции како објекти од прва класа
За кого е наменет
 • Секој кој сака да ги помести границите на новите технологии како што се Data Science, Data Analytics, Вештачка Интелигенција, Natural Language Processing и Вештачка Интелигенција/Машинско Учење

 

 • Секој кој сака да биде дел од Python open-source заедницата

 

 • Секој кој сака да научи јазик кој го користат некои од најголемите компании во светот, вклучувајќи ги Netflix, PayPal и Dropbox
Придобивки од курс

До крајот на курсот слушателот ќе:

 

 • Ги познава најдобри Python практики
 • Пишува автоматизирани тестови
 • Може да разбира покомплексни Python функционалности
 • Работи со податочни структури во Python
 • Имплементира надворешни модули за чување на податоци и структури на податоци
 • Биде подготвен да го полага PCAP-31-03 (Certified Associate in Python Programming Certification) испитот на Python Institute

 

Програмата за овој курс е прилагодена да ги подготви слушателите за полагање на PCAP-31-03 испитот, бидејќи Семос Едукација е авторизирана OpenEDG Python Institute академија.

Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

 

Со положен испит се стекнувате со меѓународно признат сертификат – PCAP

(Certified Associate in Python Programming)

Запознајте ги инструкторите

 • Тамара Илиева  

  Backend Python Developer

  @Steets

   

  3+ години искуство

 • Ѓорѓи Смилевски  

  Lead Anti Abuse Analyst
  @Proton

   

  3+ години искуство

 • Јована Коцевска  

  Data Enginner
   @Nebula

   

  3+ години искуство

 • Кире Јанев
  Intermediate developer
  @Qinshift

  5+ години искуство
 • Марко Ѓорѓиев  

  Python Software Engineer

  @iborn.net
   

  2+ години искуство