Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Autodesk Revit Structure е дел од моќната мултидисциплинарна РЕВИТ платформа која овозможува креирање на интелигентни параметрични модели на објекти од високоградбата.

 

Revit Structure апликацијата е наменет за градежните инженери за проектирање и анализа на носивите конструкции од челик или бетон, изработка на арматурни детали, како и оптимизација на решенијата преку автоматска проверка на комплетниот проект.

РЕВИТ ги намалува трошоците и времето за изработка на проектите, а воедно го зголемува нивниот квалитетот и сигурност.

 • Вовед во Autodesk Revit Structure
 • Основни алатки за моделирање и едитирање
 • Подесување на нивоа и мрежи
 • Работа со погледи
 • Започнување на конструктивен модел врз база на линкуван архитектонски модел
 • Додавање на столбови и ѕидови
 • Додавање на темели и плочи
 • Додавање на арматура
 • Греди, решетки и структурални системи
 • Аналитички модел и додавање на товари
 • Проектни практики
 • Техничка документација
 • Ознаки во техничка документација
 • Детали
 • Количински предмер

Овој курс е наменет за:

 

 • Градежни инженери за проектирање и анализа на носивите конструкции од челик или бетон, изработка на арматурни детали, како и оптимизација на решенијата преку автоматска проверка на комплетниот проект

До крајот на курсот слушателот ќе:

 

 • Разбира принципи на БИМ технологија и научи како да ги применува во Autodesk Revit софтверот
 • Работи со Autodesk Revit работната околина и интерфејс
 • Дефинира datum elements во моделот како што се нивоа и мрежи
 • Создава конструктивен 3D модел врз база на линкуван архитектонски архитектонски модел
 • Работи со конструктивни БИМ елементи
 • Користи алатки за модификување на постоечки БИМ модел елементи
 • Создава конструктивна арматура
 • Создава греди, решетки и структурални системи
 • Создава аналитички модели и додава товари
 • Вади распореди и листи за спецификација и квантитет за материјали
 • Додава ознаки како димензии, текст, ознаки, симболи на погледите
 • Создава 2D детали во Autodesk Revit апликацијата
 • Поставува sheets for plotting како техничка документација

Сертификат за посета на курс издаден од Autodesk

 

Со положен испит се стекнувате со меѓународно признат сертификат – Autodesk User Certification за соодветна Autodesk апликација.

 

 

Autodesk Certified User

 

Силни софтверски вештини за дизајн се одличен адут во академските и професионалните области. Учењето на врвните дизајнерски софтвери од Autodesk заедно со Autodesk User Certification им дава можност на слушателите да имаат огромна предност при постигнувањето успех во своето образование или кариера.

Опис

Autodesk Revit Structure е дел од моќната мултидисциплинарна РЕВИТ платформа која овозможува креирање на интелигентни параметрични модели на објекти од високоградбата.

 

Revit Structure апликацијата е наменет за градежните инженери за проектирање и анализа на носивите конструкции од челик или бетон, изработка на арматурни детали, како и оптимизација на решенијата преку автоматска проверка на комплетниот проект.

РЕВИТ ги намалува трошоците и времето за изработка на проектите, а воедно го зголемува нивниот квалитетот и сигурност.

Содржина
 • Вовед во Autodesk Revit Structure
 • Основни алатки за моделирање и едитирање
 • Подесување на нивоа и мрежи
 • Работа со погледи
 • Започнување на конструктивен модел врз база на линкуван архитектонски модел
 • Додавање на столбови и ѕидови
 • Додавање на темели и плочи
 • Додавање на арматура
 • Греди, решетки и структурални системи
 • Аналитички модел и додавање на товари
 • Проектни практики
 • Техничка документација
 • Ознаки во техничка документација
 • Детали
 • Количински предмер
За кого е наменет

Овој курс е наменет за:

 

 • Градежни инженери за проектирање и анализа на носивите конструкции од челик или бетон, изработка на арматурни детали, како и оптимизација на решенијата преку автоматска проверка на комплетниот проект
Придобивки од курс

До крајот на курсот слушателот ќе:

 

 • Разбира принципи на БИМ технологија и научи како да ги применува во Autodesk Revit софтверот
 • Работи со Autodesk Revit работната околина и интерфејс
 • Дефинира datum elements во моделот како што се нивоа и мрежи
 • Создава конструктивен 3D модел врз база на линкуван архитектонски архитектонски модел
 • Работи со конструктивни БИМ елементи
 • Користи алатки за модификување на постоечки БИМ модел елементи
 • Создава конструктивна арматура
 • Создава греди, решетки и структурални системи
 • Создава аналитички модели и додава товари
 • Вади распореди и листи за спецификација и квантитет за материјали
 • Додава ознаки како димензии, текст, ознаки, симболи на погледите
 • Создава 2D детали во Autodesk Revit апликацијата
 • Поставува sheets for plotting како техничка документација
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Autodesk

 

Со положен испит се стекнувате со меѓународно признат сертификат – Autodesk User Certification за соодветна Autodesk апликација.

 

 

Autodesk Certified User

 

Силни софтверски вештини за дизајн се одличен адут во академските и професионалните области. Учењето на врвните дизајнерски софтвери од Autodesk заедно со Autodesk User Certification им дава можност на слушателите да имаат огромна предност при постигнувањето успех во своето образование или кариера.

Запознајте ги инструкторите

 • Трајче Стојанов  

  International BIM Consultant

  Autodesk Certified Instructor

  CEO & Founder

  @ZWEI LTD

   

  17+ години искуство