Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Сертификати

In this course, the student will learn how to implement and manage data engineering workloads on Microsoft Azure, using Azure services such as Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Stream Analytics, Azure Databricks, and others.

 
The course focuses on common data engineering tasks such as orchestrating data transfer and transformation pipelines, working with data files in a data lake, creating and loading relational data warehouses, capturing and aggregating streams of real-time data, and tracking data assets and lineage.

LEARNING PATH 1
Get started with data engineering on Azure
 

 • Module 1: Introduction to data engineering on Azure
 • Module 2: Introduction to Azure Data Lake Storage Gen2
 • Module 3: Introduction to Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 2
Build data analytics solutions using Azure Synapse serverless SQL pools
 

 • Module 1: Use Azure Synapse serverless SQL pool to query files in a data lake
 • Module 2: Use Azure Synapse serverless SQL pools to transform data in a data lake
 • Module 3: Create a lake database in Azure Synapse Analytics
 • Module 4: Secure data and manage users in Azure Synapse serverless SQL pools

 
LEARNING PATH 3
Perform data engineering with Azure Synapse Apache Spark Pools
 

 • Module 1: Analyze data with Apache Spark in Azure Synapse Analytics
 • Module 2: Transform data with Spark in Azure Synapse Analytics
 • Module 3: Use Delta Lake in Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 4
Work with Data Warehouses using Azure Synapse Analytics
 

 • Module 1: Analyze data in a relational data warehouse
 • Module 2: Load data into a relational data warehouse
 • Module 3: Manage and monitor data warehouse activities in Azure Synapse Analytics
 • Module 4: Secure a data warehouse in Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 5
Transfer and transform data with Azure Synapse Analytics pipelines
 

 • Module 1: Build a data pipeline in Azure Synapse Analytics
 • Module 2: Use Spark Notebooks in an Azure Synapse Pipeline

 
LEARNING PATH 6
Work with Hybrid Transactional and Analytical Processing Solutions using Azure Synapse Analytics
 

 • Module 1: Plan hybrid transactional and analytical processing using Azure Synapse Analytics
 • Module 2: Implement Azure Synapse Link with Azure Cosmos DB
 • Module 3: Implement Azure Synapse Link for SQL

 
LEARNING PATH 7
Implement a Data Streaming Solution with Azure Stream Analytics
 

 • Module 1: Get started with Azure Stream Analytics
 • Module 2: Ingest streaming data using Azure Stream Analytics and Azure Synapse Analytics
 • Module 3: Visualize real-time data with Azure Stream Analytics and Power BI

 
LEARNING PATH 8
Govern data across an enterprise
 

 • Module 1: Introduction to Microsoft Purview
 • Module 2: Discover trusted data using Microsoft Purview
 • Module 3: Catalog data artifacts by using Microsoft Purview
 • Module 4: Manage Power BI assets by using Microsoft Purview
 • Module 5: Integrate Microsoft Purview and Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 9
Implement a Data Analytics Solution with Azure Databricks
 

 • Module 1: Explore Azure Databricks
 • Module 2: Use Apache Spark in Azure Databricks
 • Module 3: Use Delta Lake in Azure Databricks
 • Module 4: Use SQL Warehouses in Azure Databricks
 • Module 5: Run Azure Databricks Notebooks with Azure Data Factory

The primary audience for this course is data professionals, data architects, and business intelligence professionals who want to learn about data engineering and building analytical solutions using data platform technologies that exist on Microsoft Azure.

 
The secondary audience for this course includes data analysts and data scientists who work with analytical solutions built on Microsoft Azure.

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate after successful completion of the Exam DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure

Опис

In this course, the student will learn how to implement and manage data engineering workloads on Microsoft Azure, using Azure services such as Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Stream Analytics, Azure Databricks, and others.

 
The course focuses on common data engineering tasks such as orchestrating data transfer and transformation pipelines, working with data files in a data lake, creating and loading relational data warehouses, capturing and aggregating streams of real-time data, and tracking data assets and lineage.

Содржина

LEARNING PATH 1
Get started with data engineering on Azure
 

 • Module 1: Introduction to data engineering on Azure
 • Module 2: Introduction to Azure Data Lake Storage Gen2
 • Module 3: Introduction to Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 2
Build data analytics solutions using Azure Synapse serverless SQL pools
 

 • Module 1: Use Azure Synapse serverless SQL pool to query files in a data lake
 • Module 2: Use Azure Synapse serverless SQL pools to transform data in a data lake
 • Module 3: Create a lake database in Azure Synapse Analytics
 • Module 4: Secure data and manage users in Azure Synapse serverless SQL pools

 
LEARNING PATH 3
Perform data engineering with Azure Synapse Apache Spark Pools
 

 • Module 1: Analyze data with Apache Spark in Azure Synapse Analytics
 • Module 2: Transform data with Spark in Azure Synapse Analytics
 • Module 3: Use Delta Lake in Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 4
Work with Data Warehouses using Azure Synapse Analytics
 

 • Module 1: Analyze data in a relational data warehouse
 • Module 2: Load data into a relational data warehouse
 • Module 3: Manage and monitor data warehouse activities in Azure Synapse Analytics
 • Module 4: Secure a data warehouse in Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 5
Transfer and transform data with Azure Synapse Analytics pipelines
 

 • Module 1: Build a data pipeline in Azure Synapse Analytics
 • Module 2: Use Spark Notebooks in an Azure Synapse Pipeline

 
LEARNING PATH 6
Work with Hybrid Transactional and Analytical Processing Solutions using Azure Synapse Analytics
 

 • Module 1: Plan hybrid transactional and analytical processing using Azure Synapse Analytics
 • Module 2: Implement Azure Synapse Link with Azure Cosmos DB
 • Module 3: Implement Azure Synapse Link for SQL

 
LEARNING PATH 7
Implement a Data Streaming Solution with Azure Stream Analytics
 

 • Module 1: Get started with Azure Stream Analytics
 • Module 2: Ingest streaming data using Azure Stream Analytics and Azure Synapse Analytics
 • Module 3: Visualize real-time data with Azure Stream Analytics and Power BI

 
LEARNING PATH 8
Govern data across an enterprise
 

 • Module 1: Introduction to Microsoft Purview
 • Module 2: Discover trusted data using Microsoft Purview
 • Module 3: Catalog data artifacts by using Microsoft Purview
 • Module 4: Manage Power BI assets by using Microsoft Purview
 • Module 5: Integrate Microsoft Purview and Azure Synapse Analytics

 
LEARNING PATH 9
Implement a Data Analytics Solution with Azure Databricks
 

 • Module 1: Explore Azure Databricks
 • Module 2: Use Apache Spark in Azure Databricks
 • Module 3: Use Delta Lake in Azure Databricks
 • Module 4: Use SQL Warehouses in Azure Databricks
 • Module 5: Run Azure Databricks Notebooks with Azure Data Factory
За кого е наменет

The primary audience for this course is data professionals, data architects, and business intelligence professionals who want to learn about data engineering and building analytical solutions using data platform technologies that exist on Microsoft Azure.

 
The secondary audience for this course includes data analysts and data scientists who work with analytical solutions built on Microsoft Azure.

Сертификати

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate after successful completion of the Exam DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure

Досегашни искуства

Што кажаа луѓето за нас

 • - Марко Крстевски студент за Microsoft .NET

  Барајќи да го проширам своето знаење, се одлучив да се запишам во Семос Едукација каде го добивам потребното знаење и искуство.

 • - Теодор Марковски Студент

  Желбата да станам Cloud architect ме доведе до Семос Едукација. Воодушевен сум од позитивните искуства на поранешни студенти и начинот на кој предавачите и Кариерниот центар се грижат за студентите.

 • - Викторија Георгиева Летна менторска програма за Python Developer

  Репутацијата на Семос Едукација за квалитетна обука и можноста за учење од искусни инструктори одиграа дополнителна значајна улога во мојата одлука.

 • - Борче Пелтековски Акредитирана Академија за Графички дизајн

  По завршувањето во Семос Едукација се гледам во некоја компанија која работи со технологија, како на пример Samsung, Apple или компанија од сличен калибар.

Запознајте ги инструкторите

 • Дејан Вакански  

  Microsoft Certified Trainer

  Data Consultant,

  Data Scientist @Semos Education

   

  22+ години искуство

 • Александар Талев  

  Microsoft Certified Trainer

  Senior Business Intelligence Consultant 

  @HSO Global Services Macedonia

   

  25+ години искуство

 • Симка Јаневска  

  Microsoft Certified Trainer

  Data and Analytics Engineer
  @Qinshift

   

  1+ години искуство