Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Во оваа менторска програма за средношколци, слушателите ќе се стекнат со основни познавања за веб дизајнот и веб програмирањето. Ќе научат самостојно да направат сопствена веб страна, краен продукт кој може да го надоградуваат со вештините и знаењата што ќе ги стекнуваат понатаму во иднина. Со оваа програама слушателите имаат единствена можност за стекнување со сертифицирана диплома со полагање на испитот Information Technology Specialist – HTML & CSS, како и работа на реален проект под менторство на нашите предавачи професионалци во областа.

 

Програмските јазици за креирање на веб страници на прв поглед можеби изгледаат премногу сложено. Ако размислувате за вештина како оваа и сакате да почнете да ја учите, голема е веројатноста најнапред да наидете на кратенките HTML и CSS. Овие две основни алатки ги формираат дел од основите на секоја веб-страница. Иако овие програмски јазици често се користат заедно во комбинација, секој од нив има своја улога во извршување на некоја функција кога станува збор за веб-програмирање. Клучните разлики се наоѓаат во нивната имплементација, леснотијата на користење, различните карактеристики и како тие се структурирани.

 

Програмата во менторската обука е поделена на четири дела:

 

 • Основи на HTML и CSS
 • Напредно ниво HTML и CSS
  Испит за стекнување на меѓународно признат сертификат – Information Technology Specialist – HTML & CSS
 • Работа на реален проект со ментор
 • По завршувањето на првите двете нивоа има можност за полагање на испитот Information Technology Specialist. Со полoжување на овој испит слушателите се стекнуваат со сертификат кој ја потврдува научената експертиза во работа со HTML и CSS.

 

Работата на практичен проект е најважниот дел од процесот на едукација. Со помош и поддршка од менторите, слушателите изработуваат практичен проект во кој имаат можност да го употребат претходно стекнатото знаење. Работата на реални проекти придонесува во развојот на критичко размислување и стекнување на вештини за справување со проблеми. Најголемата предност на реалните проекти е тоа што истите се дел од професионалното потфолио на слушателите и претставуваат чекор напред во нивниот кариерен развој.

 • Основи на HTML и CSS – 30 часа
  Вовед во веб дизајн
  Структура на HTML и основни тагови и атрибути
  Користење на табели
  Работа со слики, видео и аудио
  Вовед во CSS
  Селектори и својства
  Типографија и бои
  Работа со DIV тагови
  Форми
  Креирање на веб сајт со HTML и CSS

 

 • Напредно ниво HTML и CSS – 30 часа
  Користење HTML елементи за метаподатоци
  HTML семантички елементи
  Имплементирање навигазија
  Напредни HTML форми
  Формат на позадини и граници/рамки
  Креирање респонзивни страници
  Напредна манипулација со слика видео и аудио
  Испит – Information Technology Specialist HTML&CSS

 

 • Работилници за работа на реален проект – 15 часа

 

 • Бриф за проектот од страна на предавач ментор
  Развој и креација на проектот
  Презентации на студентските проекти

За ученици од 15 до 18 години 

Сертификат од положен испит:

 

 • Information Technology Specialist-HTML&CSS
 • Диплома за завршен курс
 • Менторски работилници
 • Бесплатни прирачници за секој курс

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Опис

Во оваа менторска програма за средношколци, слушателите ќе се стекнат со основни познавања за веб дизајнот и веб програмирањето. Ќе научат самостојно да направат сопствена веб страна, краен продукт кој може да го надоградуваат со вештините и знаењата што ќе ги стекнуваат понатаму во иднина. Со оваа програама слушателите имаат единствена можност за стекнување со сертифицирана диплома со полагање на испитот Information Technology Specialist – HTML & CSS, како и работа на реален проект под менторство на нашите предавачи професионалци во областа.

 

Програмските јазици за креирање на веб страници на прв поглед можеби изгледаат премногу сложено. Ако размислувате за вештина како оваа и сакате да почнете да ја учите, голема е веројатноста најнапред да наидете на кратенките HTML и CSS. Овие две основни алатки ги формираат дел од основите на секоја веб-страница. Иако овие програмски јазици често се користат заедно во комбинација, секој од нив има своја улога во извршување на некоја функција кога станува збор за веб-програмирање. Клучните разлики се наоѓаат во нивната имплементација, леснотијата на користење, различните карактеристики и како тие се структурирани.

 

Програмата во менторската обука е поделена на четири дела:

 

 • Основи на HTML и CSS
 • Напредно ниво HTML и CSS
  Испит за стекнување на меѓународно признат сертификат – Information Technology Specialist – HTML & CSS
 • Работа на реален проект со ментор
 • По завршувањето на првите двете нивоа има можност за полагање на испитот Information Technology Specialist. Со полoжување на овој испит слушателите се стекнуваат со сертификат кој ја потврдува научената експертиза во работа со HTML и CSS.

 

Работата на практичен проект е најважниот дел од процесот на едукација. Со помош и поддршка од менторите, слушателите изработуваат практичен проект во кој имаат можност да го употребат претходно стекнатото знаење. Работата на реални проекти придонесува во развојот на критичко размислување и стекнување на вештини за справување со проблеми. Најголемата предност на реалните проекти е тоа што истите се дел од професионалното потфолио на слушателите и претставуваат чекор напред во нивниот кариерен развој.

Содржина
 • Основи на HTML и CSS – 30 часа
  Вовед во веб дизајн
  Структура на HTML и основни тагови и атрибути
  Користење на табели
  Работа со слики, видео и аудио
  Вовед во CSS
  Селектори и својства
  Типографија и бои
  Работа со DIV тагови
  Форми
  Креирање на веб сајт со HTML и CSS

 

 • Напредно ниво HTML и CSS – 30 часа
  Користење HTML елементи за метаподатоци
  HTML семантички елементи
  Имплементирање навигазија
  Напредни HTML форми
  Формат на позадини и граници/рамки
  Креирање респонзивни страници
  Напредна манипулација со слика видео и аудио
  Испит – Information Technology Specialist HTML&CSS

 

 • Работилници за работа на реален проект – 15 часа

 

 • Бриф за проектот од страна на предавач ментор
  Развој и креација на проектот
  Презентации на студентските проекти
За кого е наменет

За ученици од 15 до 18 години 

Придобивки од курс

Сертификат од положен испит:

 

 • Information Technology Specialist-HTML&CSS
 • Диплома за завршен курс
 • Менторски работилници
 • Бесплатни прирачници за секој курс
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Запознајте ги инструкторите

 • Марио Илиќ  

  Data Analyst

  @Pabau

   

  4 години искуство

 • Искра Ѓорѓиевска
  2+ години искуство