Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Овој курс претставува продолжение на курсот Проектен Менаџмент во пракса.

 

Имено, во рамките на оваа обука ги продлабочуваме веќе стекнатите знаења. Ги обработуваме фазите низ коишто поминува проектот за време на неговиот животен циклус низ низа на практични примери и употреба на практични алатки.

 

Курсот е наменет за професионалци кои сакаат подетално да навлезат во тајните на планирањето и извршувањето на проектите

 • Дефинирање на проектениот менаџмент
 • Улогата на Проектниот Менаџер
 • Проектен менаџмент низ процесни групи
 • Управување со делокруг на работа
 • Управување со време
 • Управување со трошоци
 • Управување со квалитет
 • Управување со човечки ресурси
 • Управување со комуникацијa
 • Управување со ризици
 • Управување со набавки
 • Управување со засегнати страни

Овој курс е наменет за:

 

 • Проектни менаџери од било која област
 • Раководители на проекти и и членови на проектни тимови
 • Технички членови на тимови, вработени на проекти, и функционални менаџери кои преземаат поголеми менаџерски одговорности

До крајот на курсот слушателот ќе:

 

 • Ги идентификува и надогради своите вештини со цел да ги развие своите кариерни достигнувања
 • Ги согледа придобивките на добриот менаџмент и ефективно управување со ресурсите за било кој проект
 • Успева да заврши поголем број од своите проекти на време и во рамките на планираниот буџет
 • Го разбира и зборува глобалниот јазик на проектниот менаџмент

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Опис

Овој курс претставува продолжение на курсот Проектен Менаџмент во пракса.

 

Имено, во рамките на оваа обука ги продлабочуваме веќе стекнатите знаења. Ги обработуваме фазите низ коишто поминува проектот за време на неговиот животен циклус низ низа на практични примери и употреба на практични алатки.

 

Курсот е наменет за професионалци кои сакаат подетално да навлезат во тајните на планирањето и извршувањето на проектите

Содржина
 • Дефинирање на проектениот менаџмент
 • Улогата на Проектниот Менаџер
 • Проектен менаџмент низ процесни групи
 • Управување со делокруг на работа
 • Управување со време
 • Управување со трошоци
 • Управување со квалитет
 • Управување со човечки ресурси
 • Управување со комуникацијa
 • Управување со ризици
 • Управување со набавки
 • Управување со засегнати страни
За кого е наменет

Овој курс е наменет за:

 

 • Проектни менаџери од било која област
 • Раководители на проекти и и членови на проектни тимови
 • Технички членови на тимови, вработени на проекти, и функционални менаџери кои преземаат поголеми менаџерски одговорности
Придобивки од курс

До крајот на курсот слушателот ќе:

 

 • Ги идентификува и надогради своите вештини со цел да ги развие своите кариерни достигнувања
 • Ги согледа придобивките на добриот менаџмент и ефективно управување со ресурсите за било кој проект
 • Успева да заврши поголем број од своите проекти на време и во рамките на планираниот буџет
 • Го разбира и зборува глобалниот јазик на проектниот менаџмент
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Досегашни искуства

Што кажаа луѓето за нас

 • - Ангела Петреска Акредитирана Академија за Внатрешен дизајн

  Трите работи кои ми оставија најголем впечаток се одличната комуникација со целиот тим на Семос Едукација, искусните предавачи кои поседуваат огромно знаење и кои на забавен и професионален начин ни го пренесуваат и секако колегијалноста во нашата група.

 • - Марко Крстевски студент за Microsoft .NET

  Барајќи да го проширам своето знаење, се одлучив да се запишам во Семос Едукација каде го добивам потребното знаење и искуство.

 • - Теодор Марковски Студент

  Желбата да станам Cloud architect ме доведе до Семос Едукација. Воодушевен сум од позитивните искуства на поранешни студенти и начинот на кој предавачите и Кариерниот центар се грижат за студентите.

 • - Викторија Георгиева Летна менторска програма за Python Developer

  Репутацијата на Семос Едукација за квалитетна обука и можноста за учење од искусни инструктори одиграа дополнителна значајна улога во мојата одлука.

 • - Борче Пелтековски Акредитирана Академија за Графички дизајн

  По завршувањето во Семос Едукација се гледам во некоја компанија која работи со технологија, како на пример Samsung, Apple или компанија од сличен калибар.

Запознајте ги инструкторите

 • Билјана Дрвошанова
  Head of Delivery Management
  @HTEC

  18 + години искуство