Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Scrum Developer Certified (SDC™) е почетно ниво на сертификација за членовите на Scrum тим и оние кои комуницираат со кој било Scrum тим. Целта на овој сертификат е да се осигура дека членовите на Scrum тимот имаат доволно познавање за Scrum за ефективно да придонесат кон еден Scrum проект.

 

Наставниот материјал и алатките за подготовка потребни за испитот за сертификација ќе бидат достапни и онлајн на SCRUMstudy.com. На крајот на курсот ќе се спроведе онлајн испит. 

Вовед во Scrum: 

 

 • Вовед во Scrum 
 • Преглед на Scrum 
 • Историја на Scrum 
 • Зошто да се користи Scrum 
 • Скалабилност на Scrum 
 • Намена на SBOKGuide 
 • Структура на SBOKGuide 
 • Како да се користи SBOKGuide 
 • Принципи на Scrum 
 • Аспекти на Scrum 
 • Процеси на Scrum 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Принципи 

 

 • Вовед во принципи на Scrum 
 • Улоги во Scrum и контрола на емпириски процес 
 • Self-Organization 
 • Соработка во тимот 
 • Value-based приоритизација 
 • Time-boxing 
 • Итеративен развој 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Организација 

 

 • Вовед во организација 
 • Водич за улоги 
 • Улоги во Scrum проект 
 • Product Owner 
 • Scrum Master 
 • Scrum team 
 • Scrum во проект, програми и портфолиа 
 • Преглед на одговорности 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 
 • Популарни HR теории и нивнo значење за Scrum 

 

Business justification 

 

 • Вовед во business justification 
 • Value-driven испорака 
 • Значење на business justification 
 • Техники на business justification 
 • Постојана business justification и утврдување на придобивки 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Квалитет 

 

 • Вовед во квалитет 
 • Квалитет, обем и бизнис вредност 
 • Критериуми за прифаќање и приоритизиран Product Backlog 
 • Транзиција во Scrum 
 • Менаџмент на квалитет во Scrum 
 • Контрола на квалитет и осигурување на квалитет 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Промена (Change) 

 

 • Вовед во промената 
 • Преглед 
 • Промената во Scrum 
 • Интеграција на промената 
 • Промени во портфолиа и програми 

 

Ризик 

 

 • Што е ризик 
 • Процедура за менаџмент на ризик 
 • Приоритизација на ризик, намалување и комуникација 
 • Минимизација на ризици преку Scrum 
 • Ризици во портфолиа и програми 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Овој курс се препорачува за секој вработен во компанија кој работи во Scrum тим и за сите кои комуницираат со каков било Scrum тим.

 

Курсот исто така ќе биде корисен за оние кои се заинтересирани да ги разберат основите на Scrum и начинот на кој овој метод може ефективно да се искористи. 

Во цената на обуката вклучени се 3 обиди за полагање на официјалниот сертификат Scrum Developer Certified.
(рок на важност 6 месеци)

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Опис

Scrum Developer Certified (SDC™) е почетно ниво на сертификација за членовите на Scrum тим и оние кои комуницираат со кој било Scrum тим. Целта на овој сертификат е да се осигура дека членовите на Scrum тимот имаат доволно познавање за Scrum за ефективно да придонесат кон еден Scrum проект.

 

Наставниот материјал и алатките за подготовка потребни за испитот за сертификација ќе бидат достапни и онлајн на SCRUMstudy.com. На крајот на курсот ќе се спроведе онлајн испит. 

Содржина

Вовед во Scrum: 

 

 • Вовед во Scrum 
 • Преглед на Scrum 
 • Историја на Scrum 
 • Зошто да се користи Scrum 
 • Скалабилност на Scrum 
 • Намена на SBOKGuide 
 • Структура на SBOKGuide 
 • Како да се користи SBOKGuide 
 • Принципи на Scrum 
 • Аспекти на Scrum 
 • Процеси на Scrum 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Принципи 

 

 • Вовед во принципи на Scrum 
 • Улоги во Scrum и контрола на емпириски процес 
 • Self-Organization 
 • Соработка во тимот 
 • Value-based приоритизација 
 • Time-boxing 
 • Итеративен развој 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Организација 

 

 • Вовед во организација 
 • Водич за улоги 
 • Улоги во Scrum проект 
 • Product Owner 
 • Scrum Master 
 • Scrum team 
 • Scrum во проект, програми и портфолиа 
 • Преглед на одговорности 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 
 • Популарни HR теории и нивнo значење за Scrum 

 

Business justification 

 

 • Вовед во business justification 
 • Value-driven испорака 
 • Значење на business justification 
 • Техники на business justification 
 • Постојана business justification и утврдување на придобивки 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Квалитет 

 

 • Вовед во квалитет 
 • Квалитет, обем и бизнис вредност 
 • Критериуми за прифаќање и приоритизиран Product Backlog 
 • Транзиција во Scrum 
 • Менаџмент на квалитет во Scrum 
 • Контрола на квалитет и осигурување на квалитет 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

Промена (Change) 

 

 • Вовед во промената 
 • Преглед 
 • Промената во Scrum 
 • Интеграција на промената 
 • Промени во портфолиа и програми 

 

Ризик 

 

 • Што е ризик 
 • Процедура за менаџмент на ризик 
 • Приоритизација на ризик, намалување и комуникација 
 • Минимизација на ризици преку Scrum 
 • Ризици во портфолиа и програми 
 • Scrum наспроти традиционален проект менаџмент 

 

За кого е наменет

Овој курс се препорачува за секој вработен во компанија кој работи во Scrum тим и за сите кои комуницираат со каков било Scrum тим.

 

Курсот исто така ќе биде корисен за оние кои се заинтересирани да ги разберат основите на Scrum и начинот на кој овој метод може ефективно да се искористи. 

Придобивки од курс

Во цената на обуката вклучени се 3 обиди за полагање на официјалниот сертификат Scrum Developer Certified.
(рок на важност 6 месеци)

Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Запознајте ги инструкторите

 • м-р Стефан Крстевски
  Scrum Master Certified
  Agile Delivery Manager @Open GI

  7+ години искуство