Semos Education Semos Education
 • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
 • Јави ни се +389 2 3130 900
 • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
 • Опис
 • Содржина
 • За кого е наменет
 • Придобивки од курс
 • Сертификати

Овој курс е основен курс и е создаден со цел на слушателите да им овозможи знаење за некои од основните принципи на тестирање.

 

Ќе научите како активностите за тестирање ги поддржуваат активностите за развивање во различни модели за развој на софтвер, како и општата терминологија за тестирање.

 

Курсот дава преглед на статичните и динамичните техники на тестирање и како истите да се применат; ве запознава со менаџирање на проблеми при тест, вклучувајќи планирање на тест и проценка, тестирање врз основа на ризик и менаџирање на инциденти, како и поддршка на алатки за тестирање, опишувајќи многу видови на поддршка на алатки, придобивки и потенцијални ризици на алатките и ефективен процес за нивно вклучување во организација.

 • Вовед во тестирање на софтвер 
 • Процес на тестирање на софтвер 
 • Животен циклус на развој на софтвер 
 • Нивоа на тестирање 
 • Видови тестирање 
 • Животен циклус на дефектиТест артефакти (тест план, тест стратегија, тест скрипти, тест сценарија, тест услови, тест процедура, тест сетови) 
 • Статични и динамични техники на тестирањето на софтвер 
 • Алатки кои се користат при процесот на тестирање на софтвер 
 • Менаџмент на тест 

Foundation Level курсот е во основа наменет за професионалци кои треба да покажат практично знаење за основните концепти за тестирање на софтвер.

 

Тука се вклучени луѓе во различни улоги, како што се: тест дизајнери, тест аналитичари, тест инженери, тест консултанти, тест менаџери, user acceptance тестери и ИТ професионалци. 

 • Да користат заеднички јазик за ефикасна и ефективна комуникација со други тестери и проект стејкхолдери
 • Да ги разберат воспоставените концепти на тестирање, процесот на основно тестирање, пристапите кон тестирање, и принципите со кои се поддржуваат целите на тестирањето
 • Да дизајнираат и даваат предност на тестови користејќи воспоставени техники; анализа на функционалните и нефункционалните спецификации (како перформанси и употребливост) на сите тест нивоа за системи од ниско до средно ниво на комплексност
 • Да извршуваат тестови во согласност со договорени тест планови, да анализираат и прават извештаи за резултатите од тестирање
 • Да напишат јасни и разбирливи извештаи за инциденти
 • Ефективно да учествуваат во анализа на мали до средни проекти
 • Да бидат запознаени со различните видови на алатки за тестирање и нивните употреби; да помагаат во процесот на избор и имплементација

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Опис

Овој курс е основен курс и е создаден со цел на слушателите да им овозможи знаење за некои од основните принципи на тестирање.

 

Ќе научите како активностите за тестирање ги поддржуваат активностите за развивање во различни модели за развој на софтвер, како и општата терминологија за тестирање.

 

Курсот дава преглед на статичните и динамичните техники на тестирање и како истите да се применат; ве запознава со менаџирање на проблеми при тест, вклучувајќи планирање на тест и проценка, тестирање врз основа на ризик и менаџирање на инциденти, како и поддршка на алатки за тестирање, опишувајќи многу видови на поддршка на алатки, придобивки и потенцијални ризици на алатките и ефективен процес за нивно вклучување во организација.

Содржина
 • Вовед во тестирање на софтвер 
 • Процес на тестирање на софтвер 
 • Животен циклус на развој на софтвер 
 • Нивоа на тестирање 
 • Видови тестирање 
 • Животен циклус на дефектиТест артефакти (тест план, тест стратегија, тест скрипти, тест сценарија, тест услови, тест процедура, тест сетови) 
 • Статични и динамични техники на тестирањето на софтвер 
 • Алатки кои се користат при процесот на тестирање на софтвер 
 • Менаџмент на тест 
За кого е наменет

Foundation Level курсот е во основа наменет за професионалци кои треба да покажат практично знаење за основните концепти за тестирање на софтвер.

 

Тука се вклучени луѓе во различни улоги, како што се: тест дизајнери, тест аналитичари, тест инженери, тест консултанти, тест менаџери, user acceptance тестери и ИТ професионалци. 

Придобивки од курс
 • Да користат заеднички јазик за ефикасна и ефективна комуникација со други тестери и проект стејкхолдери
 • Да ги разберат воспоставените концепти на тестирање, процесот на основно тестирање, пристапите кон тестирање, и принципите со кои се поддржуваат целите на тестирањето
 • Да дизајнираат и даваат предност на тестови користејќи воспоставени техники; анализа на функционалните и нефункционалните спецификации (како перформанси и употребливост) на сите тест нивоа за системи од ниско до средно ниво на комплексност
 • Да извршуваат тестови во согласност со договорени тест планови, да анализираат и прават извештаи за резултатите од тестирање
 • Да напишат јасни и разбирливи извештаи за инциденти
 • Ефективно да учествуваат во анализа на мали до средни проекти
 • Да бидат запознаени со различните видови на алатки за тестирање и нивните употреби; да помагаат во процесот на избор и имплементација
Сертификати

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Запознајте ги инструкторите

 • д-р Фисник Доко  

  Microsoft Certifed Trainer

  ISTQB Certified Trainer

  PhD, Computer science and engineering

  Azure Architect @Adeva

   

  13+ години искуство

 • Веле Павловски  

  Microsoft Certified Trainer

  ISTQB Certified Trainer

  Software Architect @Semos Cloud

   

  14+ години искуство

 • Димче Ацковски  

  Senior QA Analyst

  @RLDatix

   

  3+ години искуство

 • Илија Левов  

  QA Engineer

  @TestDevLab

   

  + 4 години искуство

 • Гоце Симоновски   Quality Assurance Manager @Protonmail   7+ години искуство