Semos Education Semos Education
  • Понеделник-Петок 9:00 - 22:00
  • Јави ни се +389 2 3130 900
  • Пиши ни kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
резервирај место
  • Опис

Курсот за заштита на мрежи со Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) v1.0 ви покажува како да го распоредите и користите Cisco Firepower® системот за одбрана од закани.

 

Овој практичен курс ви помага да се стекнете со знаење и вештини за користење и конфигурирање на Cisco® Firepower Threat Defense технологијата, почнувајќи од првичното поставување и конфигурација на уредот и вклучувајќи рутирање, висока достапност, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) до Cisco Firepower Threat Defense миграција, сообраќај контрола и превод на мрежна адреса (NAT). Ќе научите како да ги имплементирате напредните функции за Next-Generation Firewall (NGFW) и С Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), вклучително и мрежна интелигенција, откривање тип на датотека. Исто така, ќе научите како да конфигурирате VPN од локација до локација, VPN со далечински пристап и дешифрирање SSL пред да преминете на детална анализа, администрација на системот и решавање проблеми.

 

Овој курс ви помага да се подготвите за полагање на испитот, Securing Networks with Cisco Firepower (300-710 SNCF), што води до сертификати за CCNP Security и Cisco Certified Specialist – Network Security Firepower сертификати. Испитот 300-710 SNCF има и втор подготвителен курс, Обезбедување мрежи со Cisco Firepower Next-Generation Intrusion Prevention System (SSFIPS). Можете да ги посетувате овие курсеви по кој било редослед. Овој курс исто така ви заработува 40 кредити за континуирано образование (CE) за ресертификација.

 

Повеќе информации за овој курс имате на следниот линк.

Опис

Курсот за заштита на мрежи со Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) v1.0 ви покажува како да го распоредите и користите Cisco Firepower® системот за одбрана од закани.

 

Овој практичен курс ви помага да се стекнете со знаење и вештини за користење и конфигурирање на Cisco® Firepower Threat Defense технологијата, почнувајќи од првичното поставување и конфигурација на уредот и вклучувајќи рутирање, висока достапност, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) до Cisco Firepower Threat Defense миграција, сообраќај контрола и превод на мрежна адреса (NAT). Ќе научите како да ги имплементирате напредните функции за Next-Generation Firewall (NGFW) и С Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), вклучително и мрежна интелигенција, откривање тип на датотека. Исто така, ќе научите како да конфигурирате VPN од локација до локација, VPN со далечински пристап и дешифрирање SSL пред да преминете на детална анализа, администрација на системот и решавање проблеми.

 

Овој курс ви помага да се подготвите за полагање на испитот, Securing Networks with Cisco Firepower (300-710 SNCF), што води до сертификати за CCNP Security и Cisco Certified Specialist – Network Security Firepower сертификати. Испитот 300-710 SNCF има и втор подготвителен курс, Обезбедување мрежи со Cisco Firepower Next-Generation Intrusion Prevention System (SSFIPS). Можете да ги посетувате овие курсеви по кој било редослед. Овој курс исто така ви заработува 40 кредити за континуирано образование (CE) за ресертификација.

 

Повеќе информации за овој курс имате на следниот линк.